Pravda.sk - Debata - Keď u autistov podporujú želané správanie, zlé mizne samo Keď u autistov podporujú želané správanie, zlé mizne samo 2017-04-21T12:37:50+02:00 Zend_Feed_Writer http://debata.pravda.sk/debata/424606-ked-u-autistov-podporuju-zelane-spravanie-zle-mizne-samo/ Pravda.sk debata@pravda.sk http://www.pravda.sk